Sveriges Kommuner och Landstings kongress

 

I Karlstads CCC hölls Sveriges Kommuner och Landstings ordinarie kongress. 451 ombud var inbjudna kongressen hölls i 2 dagar. Ombuden använde egen utrustning innan kongressen för att läsa handlingar, men på kongressen integrerade ombuden med  inhyrda iPads.

SKL November 2015

SKL November 2015