Riksteaterns kongress

 

Riksteatern höll sin kongress i Göteborg. Yrkande, personval, nomineringar genomfördes under kongressen via stationer.

Talarlista o ärenden hanterades i systemet via presidiet.