Hotell och Restaurangfackets kongress

Hotell och Restaurangfackets kongress i Visby utfördes helt dgitalt, där alla ombud fick en surfplatta av förbundet som användes innan kongressen för att läsa handlingar, lägga in kommentarer i dokument m.m.

Kongressen utfördes helt pappersfritt, HRF använder även motionshatering digitalt inför kongressen.

På kongressen användes den interaktiva talarstolen som visar aktuell talare och ärenden.