• Mötessystem för kongress, kommun, landsting och andra möten

  Mötessystem som passar både stora och små möten, fullmäktige för kommun och landsting och stora kongresser och årsstämmor. eSessions underlättar allt arbete före, under och efter en kongress/föreningsmöte. Digitala dokument, talarlista, votering/omröstning, personval, motionshantering och protokoll allt hanteras enkelt i systemet

 • Molntjänst eller installation på plats.

  Systemets anpassningbara arkitektur möjliggör att man kan vara flexibel i var man har sitt möte. Systemet lämpar sig lika bra att hyra som molntjänst som att installera som en fast installation i tex. en sessionsal eller konferensanläggning. Mötessystem som hanterar närvaro,arvodering, platsvisning för närvaro och omröstningar, ersättare, replikskiften, reservationer, jäv, frågestund, interpellation m.m. Installeras på plats eller som molntjänst.

 • Distribuerade möten

  Videkonferenser med mötessystemet för att hantera omröstningar, talarlistor och agenda. eSessions är plattformsobereonde vilket innebär att deltagarna kan använda sina egna smartphones, surfplattor eller datorer för att interagera med systemet och delta både innan mötet och under mötet. Det enda som krävs är en enhet med webbläsare och koppling till internet.

 • Streaming och intern-tv

  Moduler för streaming och intern-TV. Live och ondemand streaming med indexering och captions direkt från systemet.

 • eSessions - Teknik som möter dig och din verksamhet

  Mötessystemet anpassas enkelt via sin moduluppbyggda arkitektur och blir ett stöd för din verksamhet.

eSessions - framtidens mötesteknik

eSessions är ett plattformsobereonde mötessystem som är uppbyggt med moduler där vi anpassar systemet efter din verksamhet. Att systemet är plattformsobereonde ger möjlighet för deltagarna att använda valfri enhet på mötet , man kan  även delta på distans. Kravet är att enheten har en webbläsare och uppkoppling till internet.

eSessions kan hyras som en molntjänst, levereras som fast installation i tex en sessionssal eller hyras som ett komplett slutet system för ett event, kongress eller annat möte.

Agenda

Agenda med ärendetyper så som frågestund, interpellation, budgetärenden med partitider.Replikskiften och streck i debatten,.

Talarlista

Talarlistan innehåller olikatalartyper med individuella talartider och titlar.

Omröstning Votering och Personval

Votering med knapppalternativ och möjlighet att sätta egen text på knapparna. Stöd för votering med viktade röster. Personval är slutna val med möjlighet till flera val och blankröst. Har stöd för rangordnad lista m.m.

Yrkande/motioner

Yrkade och motioner kan användas under mötet eller inför mötet.

Modulanpassning

Systemet anpassas med moduler, för olika storbilder, interaktiv talarstol. Möjlighet för det lilla mötet finns för att begära ordet, votera och yrka i stationer istället för individuella enheter

Dokument

Dokument och handlingar kan användas både innan och under mötet/kongressen, Man kan i verktyget göra anteckningar, lägga in överstrykningar och notisar m.m.

Rapporter

Rapporter för närvaro, arvode, möteslogg, omröstningsresultat och arvodering.

InternTV och Webbsändning

Systemet har funktioner för att visa intern TV och webbsändningar under mötet

"Kontakta oss för mer information och referenser